[BEAT] Cánh Chim Lạc - Lê Việt Anh

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
=> Tone gốc Việt Anh:


=> Tone Nữ Bm:
CANH CHIM LAC