[BEAT] Để Gió Cuốn Đi - Thùy Chi

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!


Bài gốc của Thùy Chi:
DE GIO CUON DI - THUY CHI