[BEAT] Để Gió Cuốn Đi - Tạ Quang Thắng

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
DE GIO CUON DI TA QUANG THANG