[BEAT] Tình Bolero - Lâm Ngọc Hoa ft Lê Minh Trung

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
Tinh Bolero - Lam Ngoc Hoa ft Le Minh Trung