[BEAT] Ô Mê Ly - Như Quỳnh & Thế Sơn & Trần Thái Hòa & Ngọc Anh & Don Hồ & Thanh Hà [Paris By Night]

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
O Me Ly