[BEAT] Căn Nhà Màu Tím - Đặng Thế Luân ft Băng Tâm

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
Can Nha Mau Tim - Dang The Luan ft Bang Tam