[BEAT] Gửi Trọn Niềm Tin - Tánh Linh ft Ngọc Hải ft Kim Phượng

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
Gui Tron Niem Tin