[BEAT] Tiếng Đàn Bầu - Trịnh Nguyễn Hồng Minh

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
Tieng Dan Bau - Trinh Nguyen Hong Minh