[BEAT] Con Trâu - Niê Y Hon ft Kpă H Quyên (Giọng Hát Việt)

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
Con Trau - Nie Y Hon ft Kpa H Quyen