[BEAT] Nhớ Cần Thơ - Lưu Viết Phương [Tone Nữ: Thanh Thuý]

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
Nho Can Tho - Luu Viet Phuong - Tone Thanh Thuy