Phần mềm nâng - hạ tone MP3 Key Shifter

Sau khi cài đặt, mở MP3 Key Shifter, bạn sẽ thấy giao diện:
Giao diện MP3 Key Shifter
Để sử dụng đầy đủ chức năng, bạn cần đăng ký (Register). Tất cả đã có sẵn trong file download cuối bài viết.

Các chức năng chính của MP3 Key Shifter:

1. Tăng - giảm Tone bài hát:

Sau khi "Open" bài nhạc, dùng thanh trượt "Key" để tăng - giảm tone bài hát cho đúng theo yêu cầu của bạn.

2. Tăng - giảm Tempo bài hát:

Dùng thanh trượt "Tempo" để thay đổi tốc độ bài nhạc

Nếu bạn đã hài lòng với các thay đổi trên, hãy lưu bài nhạc lại để sử dụng.
MP3 Key Shifter rất đơn giản, dễ sử dụng.
Link download + Keygen tại đây

Chúc các bạn vui cùng Beatvina.com

phan mem nang ha tone mp3 key shifter