LK Ba Miền (Giọng Hát Việt Nhí 2014) - Bích Hằng ft Ngọc Anh ft Minh Tài (Beat)

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!

LK BA MIEN (GIONG HAT VIET NHI 2014) - BICH HANG FT NGOC ANH FT MINH TAI