[BEAT] Tết Đoàn Viên - Đan Trường ft Cẩm Ly (Remix)

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
TET DOAN VIEN (REMIX) - DAN TRUONG FT CAM LY

Full demo tại https://youtu.be/qLGOfZTaw_4