[BEAT] Chỉ Là Giấc Mơ [Remix] - Giang Hồng Ngọc

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
CHI LA GIAC MO REMIX - GIANG HONG NGOc