[BEAT] Nơi Đảo Xa - Trọng Tấn [TONE NỮ]

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
NOI DAO XA - TRONG TAN